جستجو

برچسب: استان خراسان جنوبی

رئیس جمهور در بازدید از کارخانه کویرتایر

رئیس جمهور در بازدید از کارخانه کویرتایر، با حضور مدیر عامل بانک سپه و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری امید:
لزوم عملیاتی شدن بومی سازی و کار دانش بنیان با تکیه بر نیروهای جوان، متخصص و دانشگاهی

رئیس جمهور در اولین روز سفر استانی به خراسان جنوبی از بخش‌های مختلف کارخانه کویر