رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: افسانه امینایی

افسانه امینایی مس سرچشمه

در گفت و گو رئیس واحد تحقیقات فنی و مهندسی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه مطرح شد:
استقبال مجمتع مس سرچشمه از همکاری با شرکت های دانش بنیان/ مراکز دانش بنیان توان اجرایی بالاتری دارند

گفت‌و‌گوی تصویری معدن مدیا با افسانه امینایی، رئیس واحد تحقیقات فنی و مهندسی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه، در اینوماین 3 واقع در محل دانشگاه تهران لینک ویدیو