رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گفت‌و‌گوی تصویری معدن مدیا با افسانه امینایی، رئیس واحد تحقیقات فنی و مهندسی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه، در اینوماین 3 واقع در محل دانشگاه تهران

لینک ویدیو