رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: انرژی تجدیدپذیر

انرژی سبز،

وزارت اقتصاد آلمان خبر داد؛
هدفگذاری اتحادیه اروپا برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید انرژی

وزارت اقتصاد آلمان در بیانه‌ای از هدفگذاری اتحادیه اروپا برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد در سبد تولید انرژی کشورهای عضو این اتحادیه خبر داد. وزارت اقتصاد آلمان