برچسب: صنعت

رئیسی

رئیس جمهور در آئین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور:
اقتصاد ایران نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است/ پیام این حرکت ایجاد امید و اعتماد به نیروهای کارآمد داخلی است/ تاکید بر حمایت دولت از بنگاه‌های زودبازده

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت همکاری، همگرایی و هم‌افزایی شرکت‌های بزرگ اقتصادی در رونق