رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عرضه کننده های بیلت سی آی اس قیمت های پیشنهادی را باز هم بالا برده اند. افزایش خرید مشتریان ترک به جو مثبت بازار کمک کرد در حالی که در سایر بازارها خریداران در سکوت بودند. قیمت پیشنهادی اغلب صادرکننده های بیلت سی آی اس به ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب رسیده در حالی که برخی هنوز تا ۴۹۰ دلار هم پیشنهاد می دهند.


متوسط قیمت بازار هم ۲۵ دلار نسبت به جمعه اخیر بالا رفته ۴۷۵ دلار هر تن فوب می باشد.

به گزارش معدن مدیا ، رونق بازار داخلی میلگرد ترکیه و رشد قیمت قراضه موجب شده مشتریان بیلت سی آی اس در ترکیه حاضر به پذیرش قیمت های بالاتر نیز باشند. برخی پیش بینی کرده اند در دسامبر قیمت بیلت سی آی اس به ۵۵۰ دلار هر تن فوب برسد.

منبع: metalbulletin

ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.