رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین بازار برای نورد گرم صادراتی از ترکیه هستند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از یورو متال، در سال 2020 هر چند به موجب تنش های ایجاد شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا و اقدام بروکسل در اعمال تعرفه های متعدد برای واردات محصولات فولادی از ترکیه سبب کاهش واردات این قبیل کالاها از ترکیه شد، اما با این وجود کشورهای عضو این اتحادیه همچنان مهمترین بازار برای فولاد ترکیه به ویژه نورد گرم آن هستند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز، ایتالیا اصلی ترین بازار برای صادرات فولاد نورد گرم ترکیه بود، به طوری که در فاصله ماه های ژانویه تا نوامبر 826 هزار و 800 هزار تن نورد گرم از ترکیه به این کشور صادر شده بود.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.