رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

نیمه نخست امسال ارزش صادرات کاتد مس با رشد ۲۶ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده به رقم ۴۱۹ میلیون دلار رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایرنا، برپایه جداول آماری شرکت ملی صنایع مس ایران، برنامه پیش بینی شده برای ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ دستیابی به ۳۳۲ میلیون دلار بود.

رشد هشت درصدی صادرات

بررسی کارنامه صادرات کاتد مس، کنسانتره مس و سایر محصولات برای نیمه نخست امسال برآورد تحقق ۳۹۳ میلیون دلاری شده بود، اما با رسیدن به ۴۲۳ میلیون دلار ارزش صادرات، رشد هشت درصدی نسبت به برنامه را نشان می دهد.

افزایش ۵۴ درصد فروش داخلی نسبت به برنامه

جداول آماری مورد بررسی حاکی است در نیمه نخست امسال فروش داخلی (مس کاتد، سولفور مولیبدن، لجن آندی و سایر محصولات) با رشد ۵۴ درصدی نسبت به برنامه به رقم ۱۱۰ هزار و ۴۹۶ میلیارد ریال رسید، درحالی که برنامه ۷۱ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال بود.

فروش مس کاتد با رشد ۵۹ درصدی

میزان فروش مس کاتد در ۶ ماهه ابتدایی امسال به ۹۱ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال رسید که افزایش ۵۹ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده نشان می دهد.

براساس برنامه امسال در نیمه نخست دستیابی به ۵۷ هزار و ۶۰۴ میلیارد ریال فروس داخلی مس کاتد درنظر گرفته شده بود.

رشد ۱۹ درصدی فروش سولفور مولیبدن

سولفورمولیبدن در نیمه نخست امسال به میزان چهار هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال به فروش رسید که نسبت به رقم سه هزار و ۵۱۸ میلیارد ریال برنامه درنظر گرفته شده، افزایش ۱۹ درصدی را ثبت کرد.

لجن آندی با افزایش فروش ۵۸ درصدی

فروش لجن آندی هم در دوره این گزارش با افزایش ۵۸ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده به رقم ۱۰ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال رسید، درحالی که پیش بینی دستیابی به رقم ۶ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود.

فروش ۴۳۳۶ میلیارد ریال سایر محصولات

جداول مورد بررسی حاکی از فروش چهار هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال سایر محصولات مس در دوره ۶ ماهه ابتدایی امسال است که در مقایسه با برنامه پیش بینی شده که رقم چهار هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال بود، افزایش دو درصدی دارد.

تولید کاتد مس در ۶ ماهه ابتدایی امسال به رقم رکورد گونه ۱۴۴٫۸ هزار تن رسید که در مقایسه با ۱۳۳٫۹ هزار تن تولید نیمه نخست ۱۳۹۸ رشد ۸٫۱ درصدی را ثبت کرد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.