رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارش اخیر انجمن جهانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقاطع حاکی از آن است که عوامل مختلفی چون محدودیت عرضه، تقاضای بالا و زمان تحویل طولانی تر کالاها، در کنار ادامه روند واکسیناسیون موجب شده چشم انداز بازار جهانی مقاطع در سه ماهه دوم سال مثبت باشد. در بسیاری از کشورها تولید مقاطع دو ماه نخست سال نسبت به سال قبل رشدی نداشته حتی در امریکا، روسیه، ژاپن، آلمان، تایوان و فرانسه کاهش هم داشته از این رو کمبود عرضه بر بازارها اثر خواهد داشت. در ژانویه و فوریه تولید جهانی فولاد 6.6 درصد رشد داشته 315 میلیون تن شد. تولید چین 175 میلیون تن بود و رشد 13 درصدی داشت. تولید سایر کشورها 0.4 درصد کاهش سالانه داشته 140 میلیون تن ثبت شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در این بین رشد تقاضای بیلت وارداتی در چین امید سایر بازارهای جهانی را به رشد قیمت مقاطع نیز بیشتر کرده است. همچنین واکسیناسیون کووید 19 در سطح دنیا امید ها را به بهبود تقاضای بازار ساخت و ساز بالاتر برده است.

منبع: MB

ترجمه: مونا تابان

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.