رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

محدودیت عرضه سنگ آهن در بازار داخلی هند موجب رشد قیمت ها شده و تولید کنندگان گندله این کشور را برای تامین خلوص مناسب سنگ آهن برای تولید خود با چالش هایی روبرو کرده است. کمبود عرضه سنگ آهن در بازار داخلی هند حداقل ۳ تا ۴ هفته دیگر ادامه خواهد داشت و تولید کنندگان گندله ای که به منابع داخلی وابسته اند با مشکل تامین روبرو شده اند.


به گزارش معدن مدیا ، در این راستا قیمت سنگ آهن فاین در بازارداخلی هند در نوامبر تاکنون دو مرتبه بالا رفته است. این افزایش قیمت سنگ آهن قیمت گندله را نیز در هند بالا برده و انتظار می رود با توجه به افزایش قیمت، صادرات گندله هند ماه های آتی کاهش یابد.

منبع: platts
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.