رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کامبیز مهدی‌زاده مشاور عالی معاون علمی – فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری گفت: ما در معاونت علمی و فناوری کار علمی می کنیم، نه سیاسی. نباید سیاست را وارد کار علمی و فناوری بکنیم تا راه توسعه بسته نشود.

لینک مستقیم در آپارات:
این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.