رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید شمش فولاد ایران طی ماه دوم سال 2021 با رشد 11.5درصد همراه شد که این رقم، بالاترین میزان رشد، بین 10 تولیدکننده برتر فولاد جهان است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از انجمن جهانی فولاد، ایران همچنان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد است و بر اساس برآورد این نهاد، کشورمان در ماه فوریه سال جاری میلادی، 2.3 میلیون تن فولاد خام تولید کرده که 11.5درصد بیش از مدت مشابه سال 2020 است و این میزان رشد، بالاترین افزایش تولید، بین 10 کشور برتر تولیدکننده این محصول است.
پس از ایران، چین با رشد 10.9درصد رتبه دوم و ترکیه با افزایش تولید 5.9درصدی در جایگاه دوم رشد تولید ماه فوریه قرار گرفتند.

مجموع تولید فولاد خام 64 عضو انجمن جهانی فولاد طی ماه فوریه امسال به 150.2 میلیون تن رسید که این رقم 4.1درصد بیش از تولید ماه مشابه سال گذشته است. تولید فولاد چین در ماه مورد بررسی 83 میلیون تن تخمین زده شده است. هند، ژاپن و امریکا نیز به ترتیب 9.1 میلیون، 7.5 میلیون و 6.3 میلیون تن تولید کرده اند.

رشد تولید دو ماه ایران: 10.8درصد

از سوی دیگر مجموع تولید ژانویه و فوریه امسال به 315 میلیون تن رسید که 6.6درصد بیش از مدت مشابه سال 2020 بوده است. مجموع تولید فولاد ایران هم با رشد 10.8درصدی، 5 میلیون تن اعلام شده است. در این مدت چین 175 میلیون تن تولید کرد سپس هند با 19.4 میلیون، ژاپن با 15.4 میلیون تن و امریکا 13.3 میلیون تن فولاد خام در جایگاه های دوم تا چهارم ایستادند.

منبع : ایمیدرو