رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

پیوست خبر: قشم جزیره رنجها و گنج‌هاست

کامبیز مهدیزاده، مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری‌های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی: