رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آمارها حاکی است؛ در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس، 95 معدن طی تیرماه سال جاری فعال شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون، 196 معدن فعال شده است.

فعال سازی 595 معدن از ابتدای اجرای طرح

این گزارش می افزاید، از ابتدای اجرای طرح احیا و فعالسازی معادن کوچک تاکنون، 595 معدن فعال شده است.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه های ایمیدرو، عهده دار اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک است.