رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شورای عالی معادن کشور با حضور علیرضا رزم حسینی« وزیر صمت» و مسعود منصور «معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ‏» در محل وزارت صمت برگزار شد.


به گزارش معدن مدیا به تقل از شاتا، در این نشست در خصوص برخی پرونده‌های معادن دارای معارض و واگذاری پهنه های جدید معدنی برای فعالسازی و اشتغالزایی تصمیات کارشناسی اتخاذ گردید.

همچنین فعالان بخش خصوصی نیز به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف پرداختند و راهکارهای مورد نظر خود را در موارد مطروحه، ارایه دادند.