رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

داده های اولیه گمرک چین که در روز شنبه ۷ آگوست منتشر شد نشان داد که واردات و صادرات محصولات فولادی نهایی چین در ماه ژوئیه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال بولتن داده های اولیه گمرک چین که در روز شنبه ۷ آگوست منتشر شد نشان داد که واردات و صادرات محصولات فولادی نهایی چین در ماه ژوئیه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

داده های اولیه گمرک چین که در روز شنبه ۷ آگوست منتشر شد، نشان داد میزان صادرات محصولات فولادی نهایی چین در ماه ژوئیه برابر ۵٫۶۷ میلیون تن بوده است. این در حالی است که میزان صادرات محصولات فولادی نسبت به ماه ژوئن ۲۰۲۱ حدود ۱۲٫۲ درصد کاهش یافته است. همچنین به نقل از منابع خبری میزان صادرات محصولات فولادی چین نسبت به ماه ژوئیه سال ۲۰۲ با افزایش ۳۵٫۸ درصدی همراه بوده است.

با توجه به داده های اولیه گمرک چین میزان صادرات محصولات فولادی نهایی چین از ماه ژوئن تا ماه ژوئیه حدود ۴۳٫۰۵ میلیون تن بوده است. این در حالی است که به گفته منابع خبری ، میزان صادرات محصولات فولادی چین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰٫۹ درصد افزایش یافته است.

طبق داده های اولیه منتشر شده توسط گمرک چین در روز شنبه ۷ آگوست، میزان واردات محصولات فولادی نهایی چین در ماه ژوئیه برابر ۱٫۰۵ میلیون تن بوده است که نسبت به ماه ژوئن با کاهش ۱۶٫۲ درصد در ماه همراه بوده است. همچنین به گفته منابع خبری میزان واردات محصولات فولادی نهایی نسبت به ماه ژوئیه سال ۲۰۲ حدود ۵۹٫۷ درصد کاهش یافته است.

به نقل از متال بولتن داده های اولیه گمرک چین که در روز شنبه ۷ آگوست منتشر شد نشان داد میزان واردات محصولات فولادی نهایی چین از ماه ژوئن تا ماه ژوئیه حدود ۸٫۴۰ میلیون تن بود و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش ۱۵٫۶ درصدی همراه بوده است.

چندین منبع خبری نقل کردند که برنامه کاهش کربن، بازار حال حاضر را آشفته تر می کند. طبق آخرین تجزیه و تحلیل انجام شده ، قیمت واقعی فولاد سبز در بازار کاملا شناور است که تاثیرات اساسی در روند تولید محصولات فولادی خواهد داشت.