رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارش انجمن فولاد ایران در خصوص میزان واردات و صادرات فولاد میانی کشور در ۴ ماهه اول ۱۴۰۰ منتشر شد و بر اساس آن صادرات فولاد میانی ۵۲درصد رشد داشته و صادرات اسلب نیز ۱۶۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین؛ بر پایه آمار منتشر شده در خصوص محصولات فولاد میانی می‌توان گفت که در حوزه واردات تغییری حاصل نشده است، اما در حوزه صادرات فولاد میانی رشد ۵۲ درصدی داشته است. چرا که از ۱۶۶۵هزارتن در ۴ماهه ۹۹ به ۲۵۲۸ هزارتن در ۴ ماهه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

در خصوص بیلت و بلوم نیز می‌توان گفت میزان واردات برای این دو محصول در ۴ ماهه پارسال هزارتن بوده که امسال این عدد به صفر رسیده و رشد منفی ۱۰۰ درصدی واردات داشته، اما در حوزه صادرات با جهش ۲۶ درصدی همراه شده است. چرا که از ۱۳۴۳ هزارتن صادرات صورت گرفته در ۴ ماهه اول سال ۹۹ امسال شاهد رسیدن این عدد به ۱۶۸۷ هزارتن بوده ایم.

اسلب به عنوان یکی دیگر از محصولات فولادی کشور در حوزه واردات رشد ۱۰۰درصدی داشته و از عدد صفر به یک هزارتن رسیده است. اما در بخش صادرات می بینیم که این محصول با رشد ۱۶۱ درصدی همراه گشته و حجم صادرات از ۳۲۲ هزارتن در ۴ ماهه ۹۹ به ۸۴۱ هزارتن در ۴ ماهه اول امسال رسیده است.

آهن اسفنجی نیز به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در فولاد سازی ور حوزه واردات تغییری نداشته اما در بخش صادرات از عدد ۶۲ هزارتن در چهارماهه ۹۹ به ۴۱۵ هزارتن در ۴ ماهه ۱۴۰۰ رسیده و رشد ۵۶۹ درصدی داشته است.

مطالعه‌ی بیشتر: