رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به همت متخصصان ذوب آهن اصفهان پروفیل آرک معدنی ts ۳۶ با استاندارد اروپایی در این کارخانه تولید و ایران بی نیاز از واردات این محصول شد.


به گزارش معدن مدیا، مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به مقاومت بالای آرک معدن TH۳۶، این محصول را موجب تامین یکی از نیاز‌های بخش معادن با عمق و فشار زیاد دانست و گفت: در گذشته عمده آرک‌های معادن وارداتی بود، اما با همت و تلاش درذوب آهن اصفهان از واردات این پروفیل بی نیاز شدیم.
محمد امین یوسف زاده افزود: آرک هایی که در داخل تولید می شد نیز با روش های غیر ایمن بود که با توجه به خطرات کار در معدن و زلزله خیز بودن کشور ، تولید استاندارد این محصول ضرورت بسیار داشت .
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز آرک V۲۱ در ذوب آهن اصفهان تولید شده است، افزود: حدود هفت ماه طراحی آرک معدن TH۳۶ طول کشید که در نهایت بر اساس استاندارد اروپایی و درخواست مشتری به تولید انبوه رسید.
علیرضا مهرابی سرپرست نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان نیز، آرک معدن TH۳۶ را یک محصول کاملاً ایرانی دانست و گفت: طراحی، تکنولوژی و تراش غلتک ها در کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب آهن انجام شد و امیدوارم به زودی آرک های TH دیگر نیز در این شرکت تولید شود.

مطالعه‌ی بیشتر: