رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گزارش انجمن جهانی فولاد میزان تولید جهانی فولاد خام در ماه جولای 3.3 درصد رشد سالانه داشته 161.7 میلیون تن ثبت شد. روند بهبود بازار کشورها و خروج از بحران کرونا مشهود است و اغلب کشورهای اصلی تولید کننده فولاد از رشد تولید فولاد در ماه گذشته میلادی خبر داده اند. البته به جز چین که افت 8.4 درصدی در تولید فولاد ماه قبل داشته به 86.8 میلیون تن رسید و اولین رکورد افت تولید سال جاری را ثبت کرد. رکود کلی اقتصاد در چین و برنامه های کاهش تولید فولاد دولت این روند نزولی را در پی داشت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، هند تولید کننده بزرگ بعدی 9.8 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که 13.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت. ژاپن هم با 8 میلیون تن تولید رشد سالانه 32.5 درصدی را ثبت نمود. همچنین کل تولید فولاد آسیا و آسه آن 116.4 میلیون تن بود که 2.5 درصد افت سالانه داشت که به دلیل کاهش تولید چین بود.

تولید فولاد امریکا ماه جولای رشد 37.9 درصدی نسبت به سال قبل داشته 7.5 میلیون تن ثبت شد. تولید روسیه با 13.4 درصد رشد نسبت به جولای سال قبل 6.7 میلیون تن ثبت شد. تولید کره جنوبی 10.8 درصد رشد سالانه داشته 6.1 میلیون تن شد. آلمان بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا نیز 3 میلیون تن تولید داشت که 24.7 درصد نسبت به جولای 2020 رشد داشت.

اروپا در مجموع 13 میلیون تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به سال گذشته 30.3 درصد افزایش نشان می دهد. برزیل نیز در ماه جولای 3 میلیون تن تولید کرد که نسبت به سال گذشته 14.5 درصد افزایش داشت. ترکیه در ماه جولای 3.2 میلیون تن تولید کرد که 2.5 درصد در سال افزایش داشت ، در حالی که تولید ایران نیز در این مدت 9 درصد افزایش یافت و به 2.6 میلیون تن رسید.

در هفت ماه اول سال 2021 نیز تولید جهانی فولاد خام در مجموع به 1.165 میلیارد تن رسید که 12.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.

مطالعه‌ی بیشتر: