جستجو

محسن رضیعی، مدیرعامل شرکت فولاد متیل، در حاشیۀ برگزاری نمایشگاه متافو گفت: بهعنوان شبکۀ توزیع محصولات فولادی کشور و در راستای رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان، فولادمتیل استفاده از توان استارتآپها و سیستم بهروز فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اظهار داشت: اگرچه عموم بازرگانان، تجار و فعالان صنعت فولاد کشور، با مراکز خدماتی فولاد مبارکه آشنایی دارند، اما مراکز خدماتی شرکت فولادمتیل بهعنوان اولین و بزرگترین شبکۀ توزیع محصولات فولاد مبارکه، طی ربع قرن گذشته، خدمات ارزنده و بزرگی را به مشتریان بزرگترین هلدینگ فولادی کشور ارائه کرده است.
رضیعی با تأکید بر نقش مراکز خدماتی گفت: در این راستا همواره تلاش بر این بوده است تا انتظارات و دیدگاههای مشتریان به سمع و نظر مدیریت و خطوط تولید فولاد مبارکه رسانده شود. در این فرایند شرایط برد-برد برای فولاد مبارکه با ارائه دیدگاههای مشتریان و شکلگیری صنایع کوچک با تأمین ورق موردنیاز آنها حتی در کمترین مقادیر فراهم شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور استارتآپها، شرکت فولادمتیل درصدد اصلاح شبکۀ توزیع است؛ و در این خصوص در پی تغییر شیوۀ توزیع با استفادۀ گسترده از IT است. ضمن اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه همواره بر استفاده از ظرفیتهای استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان تأکید داشته و دارند. به همین منظور و برای شروع این کار درصدد ایجاد یک تابلوی قیمت خردهفروشی محصولات فولادی در بخش تولیدات فولاد مبارکه هستیم.
مدیرعامل شرکت فولاد متیل در توضیح عملکرد این تابلوی پیشنهادی گفت: قیمتگذاری در این تابلو مانند نظام موجود در بازار سرمایه، براساس نظام عرضه و تقاضاست و هیچگونه قیمتگذاری به روش دستوری در این تابلو جای نخواهد گرفت. علاوهبرآن، سقف و کف محدودکنندهای در این روش در نظر گرفته خواهد شد و در صورت نیاز به تأیید نهادهای نظارتی قیمتگذاری، به دنبال آن هستیم تا تأییدیههای موردنظر نیز اخذ شود. به نظر میرسد این تابلو به یک تابلوی رسمی در سطح کشور تبدیل شود. به همین دلیل برای طراحی این مدل، از اقتصاددانان، متخصصان بازار، نخبگان مراکز خدماتی و معاونت فروش فولاد مبارکه کمک خواهیم گرفت تا این مدل طرحی کامل و جامع برای جلب رضایت مشتریان گردد.
رضیعی در پاسخ سؤالی دربارۀ تفاوت این تابلو با تابلوی بورس کالا پاسخ داد: تفاوت این سیستم با عرضۀ ورق در بورس کالا در این است که هدف از عرضه در بورس کالا کشف قیمت است و ورقی که در بورس کالا عرضه میشود ویژۀ تولیدکنندگان بزرگ و متوسط است، درحالیکه این تابلو درصدد ایجاد قیمت ویژۀ سیستم خردهفروشی برای کالایی است که پس از دریافت خدمات مراکز خدماتی، در اختیار مشتری نهایی قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: مراکز خدماتی فولادمتیل علاوهبر فعالیتهای بازرگانی و سیستم توزیع محصولات فولادی در سطح تولیدکنندگان خرد، خود نیز به تولید محصولات با ارزش افزوده میپردازند و خدماتی مانند واگنسازی، تولید سازههای فلزی و پل، تولید سازههای صنعتی کارخانههای تولیدی، ساخت مخازن و قطعات خاصی مانند استاتور در سبد تولیدات این مراکز خدماتی است. بهعنوان مثال، در تولید استاتور از روش خاصی بهره گرفته شده است تا با به حداقل رساندن ضایعات تولید و کاهش قیمت تمامشده، شرایط رقابتی خوبی ایجاد کنیم.

 

منبع: سایت رسمی فولاد مبارکه اصفهان

مطالعه‌ی بیشتر: