رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مقایسه میزان تولید محصولات منتخب معدنی طی چهار ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که از بین ۱۰ محصول منتخب معدنی، هفت محصول رشد تولید و تنها سه محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت تولید داشته‌اند که در بین آن‌ها شمش آلومینیوم، ظروف چینی و شیشه جام بالغ بر ۳۰ درصد افزایش تولید داشته‌اند و آلومینا، سیمان و کنسانتره زغالسنگ کاهشی شده‌اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در مجموع چهار ماهه ابتدایی سال جاری از ۱۰ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش تولید شمش آلومینیوم، ظروف چینی، شیشه‌جام، کاشی و سرامیک، کاتد مس، ظروف شیشه‌ای و فولاد خام به ترتیب از۳۰.۷ درصد تا ۱.۵ رصد، بیشترین افزایش تولید را داشته و به ترتیب آلومینا، سیمان و کنسانتره زغالسنگ میزان تولیدشان نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته بین ۹.۵ درصد تا ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

طبق آمار، شمش آلومینیوم و ظروف چینی در مدت مذکور هریک با رشد ۳۰.۷ درصدی و شیشه جام با ۳۰ درصد رشد، بیشترین افزایش تولید را داشته است. در چهار ماهه ابتدایی امسال تولید این محصولات معدنی برابر ۱۷۵ هزار و ۶۰۰ تن (شمش آلومینیوم)، ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن (ظروف چینی) و ۴۴۲ هزار ۴۰۰ تن (شیشه جام) بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۰۰ تن شمش آلومینیوم، ۱۵ هزار تن ظروف چینی و ۳۴۰ هزار و ۳۰۰ تن شیشه جام تولید شده است.

پس از این‌ها، کاشی و سرامیک نیز با ۱۳.۶ درصد افزایش تولید نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال گذشته که از ۱۲۹ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ متر مربع تولید شده بود، در مدت مذکور سال جاری میزان تولید را به ۱۴۶ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۴۰۰ متر مربع رسانده است.

الباقی محصولات معدنی مورد بررسی، از حدود پنج درصد و کمتر از آن افزایش تولید داشته‌اند؛ بدین صورت که کاتد مس با افزایش ۵.۳ درصدی تولید در چهار ماه نخست سال جاری معادل ۱۰۰ هزار تن تولید شده است. در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته میزان تولید این محصول معدنی برابر ۶۴ هزار و ۹۰۰ تن ثبت شده است.

ظروف شیشه‌ای و فولاد خام نیز به ترتیب افزایش۴.۹ درصد و ۱.۵ درصد تولید را در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. در حالی که در مجموع چهار ماه نخست سال گذشته ۲۳۵ هزار و ۷۰۰ تن ظروف شیشه‌ای و ۹ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۴۰۰ تن فولاد خام تولید شده بود، این آمار تولید در مدت مشابه سال جاری به ترتیب به ۲۴۷ هزار و ۴۰۰ تن (برای ظروف شیشه‌ای) و ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۱۰۰ تن (برای فولاد خام) افزایش یافته است.

در مقابل اما سه محصول آلومینا، سیمان و کنسانتره زغالسنگ با افت تولید در مقایسه آماری چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده‌اند.

در مدت مذکور سال ۷۵ هزار و ۴۰۰ تن آلومینا تولید شده که نسبت به ۸۳ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده طیی چهار ماه نخست سال گذشته، ۹.۵ درصد کمتر است.

سیمان نیز با افت ۶.۹ درصدی از ۲۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۸۰۰ تن در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۲۰۰ تن در مجموع چهار ماهه نخست امسال رسیده است.

در نهایت هم کنسانتره زغال‌سنگ کمترین میزان کاهش تولید را داشته است. طی چهار ماهه امسال ۴۸۴ هزار و ۲۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ تولید شده که نسبت به ۴۹۲ هزار و ۴۰۰ تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، ۱.۷ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است.

مطالعه‌ی بیشتر: