رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارشی از وضعیت شاخص ها در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت در ۴ ماهه اول ۱۴۰۰ منتشر شد که بر اساس آن برای بخش معدن، تعداد مجوزها در ۲ بخش پروانه اکتشاف، و پروانه بهره‌برداری با رشد منفی مواجه بوه و برای گواهی کشف تغییری به ثبت نرسیده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، بر پایه اطلاعات منتشر شده در خصوص وضعیت شاخص های صنعت، معدن و تجارت، در حوزه معدن می بینیم که تعداد مجوزهای در حوزه پروانه اکتشاف با کاهش ۳.۷ درصدی همراه شده و از ۲۹۷ فقره در ۴ ماهه ۹۹ به ۲۸۶ فقره در ۴ ماهه اول امسال رسیده است.

در حوزه گواهی کشف نیز می بینیم که تعداد مجوزها در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بدون تغییر و در عدد ۱۴۳ ثابت باقی مانده است.

برای حوزه پروانه بهره برداری معادن نیز طبق آمار موجود، با افت ۲۲.۵ درصدی، تعداد پروانه بهره برداری معدن از ۲۰۴ فقره در ۴ ماهه پارسال به ۱۵۸ فقره در ۴ماهه اول ۱۴۰۰ رسیده است.

در حوزه اشتغال پروانه بهره برداری معادن نیز که با رشد منفی ۸ درصدی مواجه شده، تعداد اشتغال برای پروانه بهره برداری معادن از ۱۶۸۸ نفر در ۴ماهه اول سال ۹۹ به ۱۵۵۳ نفر در مدت مشابه امسال رسیده است.

در خصوص هزینه عملیات اکتشاف نیز مشاهده می‌شود: برای گواهی کشف میزان هزینه ها در ۴ماهه امسال با افزایش ۳۸.۴درصدی عملیات اکتشاف از ۳۳۱ میلیارد ریال سال گذشته به ۴۵۸ میلیارد ریال رسیده است.

مطالعه‌ی بیشتر: