رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در برنامه اقتصادی میان مدت ترکیه که اخیرا منتشر شده و مربوط به سال های 2022 تا 2024 است اعلام شده که تاکید بیشتری بر رشد پایدار و جابجایی سبز صنایع کلیدی این کشور خواهد بود. از جمله صنعت فولاد تا اقتصادی کارآمد تر و پاک تر داشته باشند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، این برنامه شامل گسترش شیوه های به حداقل رساندن تولید پسماند با هدف ایجاد اقتصاد سبزتر و محیط پایدارتر است. نرخ بازیافت با ترویج روشهای “زباله صفر” در سراسر کشور افزایش می یابد.

همچنین ترکیه از فعالیتها و فناوریهای تحقیق و توسعه برای تولیدات سبز حمایت خواهد کرد. در این راستا “مناطق صنعتی سبز” نیز ایجاد خواهند شد.

طبق برنامه جدید اقتصادی ترکیه ، یک سیستم تجاری ترجیحی جدید نیز ایجاد می شود تا پویایی و بعد جدیدی به روابط تجاری و اقتصادی با انگلستان پس از برگزیت بدهد.

مطالعه‌ی بیشتر: