رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

وزیر صمت اظهار داشت: اهداف ما در تولید، اشتغال استخراج معادن و… را بخش خصوصی باید انجام دهد. کار وزارت صمت این نیست که معدن استخراج کند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایلنا، سیدرضا فاطمی در نشست امروز خود با فعالان صنعت سیمان اظهار کرد، در وزارت سمت رویکرد ما این است که برای تمام فعالیت‌ها به یک برنامه‌ریزی مشترک بین وزارت و فعالان برسیم، برای مثال در مورد صادرات، خودرو، سیمان، نساجی و غیره مشخص کنیم که چه اولویت‌هایی داریم و چه اقداماتی در کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید انجام شود.

وی افزود: این برنامه‌ها باید با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شود. اولویت‌هایی که برای این حوزه‌ها مشخص می‌شود باید با کمک اصحاب تجارت، صنعت و معدن تهیه شود تا مشخص شود که چه کارهایی باید انجام گیرد.

وزیر صمت تصریح کرد: وزارت صمت چهار کار اصلی و مهم دارد. اولین کاری که باید صورت بگیرد اولویت گذاری است یعنی باید به اولویت‌هایی در حوزه‌هایی مثل صادرات، خودرو سیمان و… برسیم. دومین کار تعیین قاعده‌ها مانند مالیات و قیمت است که بستر سازی برای کسب و کارها و بخش خصوصی انجام شود. کار مهم سوم و چهارم تسهیل‌گری و نظارت است.

وی خاطرنشان کرد: اهداف ما در تولید، اشتغال استخراج معادن و… را بخش خصوصی باید انجام دهد. کار وزارت صمت این نیست که معدن استخراج کند.

در این نشست مدیرعامل سیمان زابل گفت: ۱۲ سال گذشته را رصد کنید و ببینید چند درصد از سرمایه گذاری نرخ بازگشت داشته است؟ با اطمینان می‌گویم که هنوز به ۵۰ درصد نرسیده است.

شیخان دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگلن سیمان نیز در این نشست تصریح کرد: گفته می‌شود که ۶۵ درصد برق صنایع سیمان تامین می‌شود اما چگونه این اتفاق افتاده است؟ وقتی که تامین برق معادن به ۱۰ درصد رسید ضربه اصلی به این سیستم صنعت زده شد. مطمئناً در زمستان هم دوباره قطعی گاز می‌رسیم. ما با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مذاکراتی انجام داده‌ایم و امروز باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد.