رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

ارزیابی های فست مارکت نشان می دهد که تولید فولاد خام چین در ماه های گذشته کاهش محسوسی داشته است. ارزیابی ها نشان می دهد که تولید فولاد خام چین در ماه آگوست ۱۳ درصد کاهش یافته است. 


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال بولتن ، بر اساس داده های اداره ملی آمار چین (NBS) در روز چهارشنبه ۱۵ سپتامبر ، تولید فولاد خام ، فلزات خام و فولاد خام چین در ماه آگوست سالانه بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

ارزیابی های تولید فولاد خام در ماه آگوست

تولید فولاد خام بالغ بر ۸۳٫۲۴ میلیون تن بوده که کاهش ۱۳٫۲ درصدی نسبت به آگوست ۲۰۲۰ و ۴٫۱ درصد کاهش از جولای ۲۰۲۱ را ثبت کرده است. شاخص فلزات خام نیز نشان از معامله ۷۱٫۵۳ میلیون تنی داشت. این آمار ۱۱٫۱ درصد در سال کاهش یافته و ۱٫۸ درصد در ماه قبل کاهش یافته است. آمار فولاد نهایی نیز ۱۰۸٫۸۰ میلیون تن تولید را ثبت کرده است. این بش از بازار چین 10.1 درصد در سال کاهش یافته و ۲ درصد در ماه آگوست کاهش یافته است.

ارزیابی آمارهای تولید فولاد خام از ژانویه تا آگوست

میزان تولید فولاد خام ۷۳۳٫۰۲ میلیون تن ، که ۵٫۳ درصد در سال افزایش یافته است. فلزات خام ۶۰۵٫۳۸ میلیون تن ، که ۰٫۶ درصد در سال افزایش یافته است. فولاد نهایی نیز ۹۱۸٫۳۳ میلیون تن ، ۷٫۳ درصد در سال افزایش یافته است. انجمن فولاد چین همچنین داده های ژانویه تا آگوست را برای صنایع بزرگ پایین دست فولاد در ۱۵ سپتامبر منتشر کرد.ساخت و ساز جدید با شاخص مساحت زمین های برنامه ریزی شده برای ساخت ارزیابی می شد. مطابق آمارای رسمی در چین ۱٫۳۶ میلیارد متر مربع ، که ۳٫۲ درصد در سال کاهش یافته است. به نظر می رسد این موضوع ترمز تولید فولاد خام در چین را محکم تر بکشد. همچنین سرمایه گذاری در زیرساخت۲٫۹ درصد در سال افزایش یافته است. این موضوع می تواند سیگنال مثبتی به بازار فولاد خام بدهد.

آمار انجمن خودروسازی چین از آمار تولید

در ۱۰ سپتامبر ، انجمن خودروسازان چین آمار تولید و فروش هشت ماه اول ۲۰۲۱ را منتشر کردند. میزان تولید آگوست۱٫۷۳ میلیون واحد ، نسبت به سال قبل ۱۸٫۷ درصد و ماهانه ۷٫۴ درصد کاهش یافته است. فروش آگوست ۱٫۸ میلیون دستگاه ، ۱۷٫۸ درصد در سال کاهش یافته و ۳٫۵ درصد در ماه کاهش یافته است. این موضوع می تواند آمار تولید فولاد خام و همچنین ورق فولادی خودروسازی را تحت الشعاع قرار دهد. تولید ژانویه تا آگوست۱۶٫۱۷ میلیون واحد ، ۱۱٫۹ درصد در سال افزایش یافته است. فروش ژانویه تا آگوست ۱۶٫۵۶ میلیون واحد ، ۱۳٫۷ درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است. به نظر می رسد که بازار خودروسازی چین با کاهش تولید فولاد همراستا شده است.

منبع : آرتان پرس