رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت صادراتی بیلت و اسلب فولادی از ایران در آخرین معاملات در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۲ آبان کاهش یافته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از آرتان پرس ، کاهش تقاضای چین به راحتی می تواند بازار ایران را دستخوش تغییر کند.

افت تقاضای چین؛ عامل کاهش معاملات اسلب فولاد ایران

بازار صادرات محصولات نیمه تمام فولادی ایران هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت ها در چین با افت تقاضا همراه بود. حدود ۴۰۰۰۰ تن اسلب به خریداران آسیای جنوب شرقی به قیمت ۶۴۰ دلار در هر تن فوب برای حمل و نقل دسامبر در طول هفته فروخته شد. معامله اسلب از یک کانال دیگر نیز با قیمت ۶۵۵ دلار در هر تن فوب لیست شده است.

دلیل افت قیمت صادراتی اسلب فولاد ایران

دلیل کاهش قیمت، عدم اطمینان ایجاد شده توسط کاهش قیمت شنیده شده در بازار چین بود. ارزیابی قیمت هفتگی فست مارکتز برای اسلب فولادی، صادراتی، بنادر فوب ایران. ۶۴۰ تا ۶۵۵ دلار در هر تن در ۳ نوامبر بود. این رقم از ۶۵۸٫۵۰ تا ۶۶۲٫۰۰ دلار در هر تن فوب در ۲۷ اکتبر کاهش یافت.کاهش تقاضای چین به بازار ایران نیز سیگنال وارد خواهد کرد.

رهگیری معاملات اسلب و بیلت فولاد ایران در روزهای گذشته

حدود ۵۰۰۰۰ تن بیلت ایرانی به قیمت ۶۲۰ دلار در هر تن فوب در طول هفته برای حمل در دسامبر به آسیای جنوب شرقی فروخته شد. اما معامله دیگری شنیده نشد. ارزیابی قیمت هفتگی فست مارکتز برای بیلت فولادی، صادراتی، بنادر ایران با فرمت معاملاتی فوب . ۶۲۰ تا ۶۴۵ دلار در هر تن در ۳ نوامبر بود. این رقم از ۶۴۵ تا ۶۵۰ دلار در هر تن در ۲۷ اکتبر کاهش یافت. باید دید کاهش تقاضای چین تا چه اندازه بازار ایران را متاثر خواهد کرد.

ارزیابی قیمت هفتگی فست مارکتز برای تختال صادراتی ایران، ۶۴۰ تا ۶۵۵ دلار در هر تن فوب در ۳ نوامبر بود که از ۶۵۸٫۵۰ تا ۶۶۲٫۰۰ دلار در هر تن فوب در ۲۷ اکتبر، کمتر است.