رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

حوزه اکتشاف امروز با توجه به نیاز صنایع پایین بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور نیروی متخصص است. درنتیجه دانشگاه ها وظیفه مهمی در تربیت این نیرو بر عهده دارد.


به گزارش معدن مدیا، تربیت نیروی متخصص به برای فعالیت در حلقه های ابتدایی معدنکاری همچون اکتشاف و استخراج امری ضروری است. این در حالی است که سالانه تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی معدن، بی انگیزه و جویای کار به دنبال فعالیت در حوزه های دیگر می روند. این اتفاق باعث شده تا حوزه ای همچون اکتشاف از نبود متخصص کافی رنج ببرد.
امید اصغری، رئیس مؤسسه یونیدرو نیز درباره تربیت نیروی متخصص با استفاده از دوره های خارجی، بیان کرد: ما در یونیدرو دوره ای خارج از کشور برگزار نکرده ایم اما مدرسان خارجی را برای دوره های داخلی دعوت و دوره هایی را برگزار کردیم.
وی تصریح کرد: متاسفانه محدودیت در نقل و انتقالات مالی ما را هم تحت تاثیر قرار داده و اگر بخواهیم دوره هایی در خارج از کشور داشته باشیم با مشکلاتی مواجه هستیم.
اصغری با اشاره به حوزه اکتشاف، اضافه کرد: چالش هایی در حوزه اکتشاف وجود دارد اما شاید مهمترین موضوع آن است که ما هنوز سیاست مشخصی برای اکتشافات نداریم و مشخص نیست در سطح به دنبال ذخایر هستیم یا اکتشافات را به عمق برده ایم. درواقع برنامه درستی برای حوزه اکتشاف تبیین نشده درحالی که اگر این برنامه تدوین شود باید دانشگاه ها برای اجرای آن مامور شوند.
رئیس مؤسسه یونیدرو گفت: باید به سمت تربیت نیروی متخصص در حوزه اکتشافات رفت و دروسی را برای آنها تعریف کرد. متاسفانه برنامه های دانشگاه توسط تیمی در وزارت علوم تدوین می شود که بهتر است با تعامل بیشتری با معادن صورت گیرد.
وی افزود: بهتر است برای تعامل بهتر صنعت و دانشگاه کمیته ای تشکیل و موارد را بررسی کرد. متاسفانه ما در حوزه اکتشافات بدون برنامه نیرو تربیت کرده ایم.
اصغری موضوع مهم دیگر را تعاملات بین المللی دانست و گفت: در دوره هایی شرکتی همچون ریوتینتو به ایران می آمدند و با حضور در معادن دانش آنها منتقل می شد اما امروز به دلیل کم شدن این تعاملات انتقال دانش به درستی انجام نمی شود.
وی افزود: اما بحث دیگر ظرفیت دانشگاه ها است که به شدت بالا بوده و شاید بتوان گفت 5 برابر نیاز معادن تربیت نیروی متخصص انجام می شود. این خود نشان از بی برنامه بودن دارد. باید این نگاه تغییر و در زمینه تعامل صنعت و دانشگاه بازنگری صورت بگیرد.

افزایش پذیرش دانشگاه ها در رشته معدن آن هم بیش از ظرفیت مورد نیاز منجر به افزایش بیکاری نیروهای متخصص و فارغ التحصیل می شود. در صورتی که وجود یک برنامه مدون و مشخص در بخش معدن و به ویژه حوزه اکتشاف می تواند بسیاری از مشکلات موجود را از میان برداشته و موجبات توسعه را فراهم کند.