رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عرضه زنجیره فولاد در بورس کالا هرچند می تواند منجر به شفافیت قیمت ها شده و میزان نیاز بازار شناسایی می شود. از سویی دیگر عرضه در بورس می تواند به کاهش واسطه گری ها و رانت منجر شود اما همچنان در بالا دست و پایین دست انتقاداتی وجود دارد که مخالف با شیوه فعلی هستند.


به گزارش معدن مدیا ، سنگ آهن به عنوان حلقه اولیه با عرضه در بورس در بخش کنسانتره و گندله امید دارد تا قیمت ها شفاف و به واقعیت نزدیک شود. افزایش سود در این حلقه منجر به توسعه هرچه بیشتر زنجیره خواهد شد زیرا سوددهی سرمایه گذاری در اکتشافات و در ادامه استخراج را افزایش می دهد.
با این حال حلقه اول نیز نسبت به وضعیت عرضه در بورس معترض است در حالی که خود پیشنهاد دهنده حضور در بورس بود.
جالب است که در این بین انجمن فولاد هم نسبت به عملکرد بورس کالا معترض است. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه ‌ای انتقادی به مدیرعامل شرکت بورس کالا ایران، ضمن ابراز اعتراض شدید خود نسبت به رویه اخیر این شرکت در مواجهه با واحد های تولیدی و تشکل‌ های صنفی، ادعا کرد که بورس کالا به لحاظ عدم اطلاع‌ رسانی کارشناسی و در شأن واحد های تولیدی و همچنین عدم تعامل مناسب با تشکل‌ های صنفی، یکی ازتاریک‌ ترین دوران خود را سپری می‌ کند.
اما حلقه اول سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران معتقد است، حلقه بالا دست خود خواهان عرضه در بورس بود اما متاسفانه دولت همیشه سعی دارد کار سخت شود. با وجود این تمایل و توافق نامه ای که با بورس کالا در اسفند سال گذشته داشتیم مفهوم الزام در بورس و سهمیه بندی ها مشخص نیست.
وی ادامه داد: اینکه تمامی واحدها محصول خود را در بورس عرضه برای برخی شدنی نخواهد بود از سویی دیگر اگر 80 درصد از تولید در بورس عرضه شود نیاز بازار هم تامین می شود و دیگر الزام نیازی نیست.
بررسی ها نشان می دهد تصمیم گیری درست برای عرضه در بورس کالا دیگر موارد در طول زنجیره ارزش فولاد نیازمند تعامل بیشتر با انجمن ها و تشکل های حاضر در این زنجیره است در غیر این صورت اجرا دستورالعمل ها سخت خواهد شد. بی تردید افزایش تعامل وزارت صمت و تشکل ها می تواند به حل سریع مشکلات و موانع کمک کند اما برخی ازتشکل های حاضر در زنجیره فولاد معتقدند وزارت صمت در تصمیم گیری ها به نظرات آنها توجهی ندارد بدون مشورت و تعامل دستورات را ابلاغ می کند.