رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گزارش معدن مدیا ، بازار های بیلت هفته گذشته در سکوت بودند. بیلت صادراتی هند سال نو را با آرامش آغاز کرد و قیمت 580 تا 590 دلار هر تن فوب بود که 10 تا 15 دلار افت هفتگی داشت.
همچنین هفته گذشته قیمت بیلت در بازار داخلی چین تا 12 دلار رشد داشته 682 دلار هر تن با 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده شنیده شده است. از طرفی بیلت صادراتی ویتنام 620 دلار هر تن فوب شنیده شد که 15 دلار افت هفتگی داشت ولی خریداری نداشت.
بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز در رکود بود و قیمت با 10 دلار افت 625 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

منبع : ایفنا