رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون علمی و فناوری رییس جمهور موضوع دانش‌بنیان شدن صنعت خودرو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از شاتا ، در دیدار رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور که به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به تحلیل صنعت خودرو از دیدگاه اقتصاد دانش‌بنیان پرداختند.

گفتنی است، طراحی و توسعه پلتفرم و خانواده محصول مبتنی بر آن با تکیه بر توانایی زنجیره تامین از راهکارها و موارد مطرح شده در این جلسه بود. همچنین به ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل معاونت صنایع حمل و نقل درون این ساختار با سه دفتر صنایع خودرو، صنایع ریلی و دریایی و صنایع هوایی اشاره شد.