رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گزارش معدن مدیا ، آخرین گزارش های انجمن آهن و فولاد چین حاکی از آن است که چین در سال 2021 معادل 1.03 میلیارد تن فولاد خام تولید نموده که 3.3 درصد معادل 35 میلیون تن از سال 2020 کمتر بوده است. همچنین این انجمن انتظار دارد امسال تقاضای فولاد در چن مشابه سال 2021 باشد. ساخت و ساز مسکونی تحت فشار خواهد بود ولی پروژه های زیرساختی فعال تر می شوند و بخش تولید صنایع نیز امسال قوی می ماند.
البته به نظر برخی از فعالان بازار شاید رشد تقاضای زیر ساخت ها و صنایع آنقدر نباشد که افت بازار مسکن را جبران نماید و از طرفی تولید فولاد چین باید امسال هم کاهش بیشتری داشته باشد تا عرضه و تقاضا در توازن بمانند.

منبع : ایفنا