رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

🔸 در کشور ما ظرفیت افزایش ۵ برابری درآمدهای بخش معدن وجود دارد.
🔸 یکی از چالش‌های اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی ضعف در حوزه اکتشاف است.

 

مشاهده مستقیم در آپارات: اکتشاف – «ومعادن»