جستجو

در فاصله چند روز باقی مانده تا مراسم اسکار ۲۰۲۰، نقش موادمعدنی و فلزات در ارائه عناصر اساسی مورد نیاز الکترونیکی، دوربین‌ها و حتی تندیس‌های مشهور اسکار را در تصویر بالا مشاهده می‌نمایید.

مطالعه‌ی بیشتر: