رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

براساس گزارش منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد چین (Cisa) تولید فولاد نهایی کارخانه های چینی در اواخر آوریل ۶ درصد افزایش یافته است.

میزان تولید فولاد نهایی چین ۶.۴۳ درصد افزایش یافت

طبق داده‌های منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد چین، کارخانه‌های عضو انجمن (Cisa) میزان تولید فولاد نهایی خود را در اواخر آوریل در مقایسه با ۱۰ روز گذشته ۶.۴۳ درصد افزایش دادند.

تولیدات ۲۱ – ۳۰ آوریل

فولاد خام: در روز ۲.۳۶ میلیون تن فولاد خام تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۵.۵۰ درصد افزایش داشته است.

فولاد نهایی: در روز ۲.۲۹ میلیون تن فولاد نهایی تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۶.۴۳ درصد افزایش داشته است.

فلز داغ: در روز ۲.۰۴ میلیون تن فلز داغ تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۴.۳۵ درصد افزایش داشته است.

موجودی فولاد نهایی

موجودی فولاد نهایی تولید شده ۱۸.۰۹ میلیون تن بوده که، کاهش ۱.۵۸ میلیون تنی (۸.۰۳٪) را تجربه کرده است.

موجودی بازار لحظه ای

کویل نورد گرم: ۱.۷۷ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۷۰۰۰۰ تن کاهش (۳.۸٪) را تجربه کرده است.

کویل نورد سرد: ۱.۲۲ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، بدون تغییر بوده است.

پلت: ۰.۹۸ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۱۰۰۰۰ تن کاهش (۱.۰%) را تجربه کرده است.

سیم مفتول: ۲.۰۶ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۱۰۰۰۰۰ تن کاهش (۴.۶٪) را تجربه کرده است.

میلگرد: ۶.۶۷ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، ۴۶۰۰۰۰ تن کاهش (۶.۵%) را تجربه کرده است.

مجموع (همه پنج محصول اصلی): ۱۲.۷۰ میلیون تن تولید شده که نسبت به مدت مشابه، کاهش ۶۴۰۰۰۰ تنی (۴.۸%) را تجربه کرده است.

بیش از ۸۰ درصد فولادسازان چینی عضو سیزا هستند.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن