رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

افت قیمت قراضه و کاهش ارزش لیر ترکیه موجب شده میلگرد در بازار این کشور تا 30 دلار کاهش یابد و به 860 تا 870 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است.
هفته های اخیر تقاضای داخلی و صادراتی میلگرد ترکیه ضعیف بوده است. میلگرد صادراتی ترکیه نیز با حدود 18 دلار افت روزانه به 860 دلار هر تن فوب رسیده است.

منبع : ایفنا