رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سومین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1401 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 اردیبهشت ماه انجام شد.
دکتر پورمند در روز اول از معدن مس چاه فیروزه، مجتمع کاتد مس و لوله ای مسی شهر بابک و مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان بازدید کردند.
بازدید از معدن خمرود، مجتمع فولاد زرند و نیروگاه برق بوتیا از برنامه های روز دوم ایشان بود.
این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صوت منظم انجام می‌شود.

منبع : روابط عمومی میدکو