رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آخرین قیمت قراضه سنگین 20-80 وارداتی در ترکیه 475 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است ظاهرا قیمت به کف رسیده است. در حال حاضر فروشنده ها تمایلی به معامله نشان نمی دهند و از طرفی تمایل به خرید بیشتر شده است. حداقل قیمت قراضه سنگین امریکا 480 دلار هر تن سی اف آر است. قراضه سنگین 25-75 اروپا نیز 470 دلار هر تن سی اف آر شنیده شده است.
از طرفی خریداران به دنبال 450 تا 460 دلار هر تن سی اف آر هستند که از نظر عرضه کننده ها قیمتی منطقی نیست.

منبع : ایفنا