رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

داده‌های منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد چین نشان می دهد موجودی‌ فولاد نهایی در کارخانه‌های عضو انجمن در اواسط ماه می ۱.۲۳ میلیون تن (۶.۵۵ درصد) در مقایسه با ۱۰ روز قبل افزایش یافته است.

افزایش موجودی فولاد نهایی کارخانه های چین

داده‌های منتشر شده توسط انجمن آهن و فولاد چین در روز سه‌شنبه ۲۴ می نشان می دهد موجودی‌ فولاد نهایی در کارخانه‌های عضو انجمن آهن و فولاد چین در اواسط ماه می ۱.۲۳ میلیون تن (۶.۵۵ درصد) در مقایسه با ۱۰ روز قبل افزایش یافت.

خروجی ۱۱ – ۲۰ می

فولاد خام: ۲.۳۰ میلیون تن در روز تولید شده که با کاهش ۰.۲۷ درصدی روبرو شده است.

فولاد تمام شده: ۲.۲۲ میلیون تن در روز تولید شده که افزایش ۲.۶۶ درصدی را تجربه کرده است.

فلز داغ: ۲.۰۳ میلیون تن در روز تولید شده که ۰.۰۴٪ کاهش را تجربه کرده است.

موجودی فولاد نهایی

۱۹.۹۸ میلیون تن فولاد نهایی تولید شده که افزایش ۱.۲۳ میلیون تنی (۶.۵۵ درصد) را تجربه کرده است.

موجودی های بازار لحظه ای

کویل نورد گرم: ۱.۷۵ میلیون تن تولید شده که با کاهش ۱۰۰۰۰ تنی (۰.۶%) مواجه شده است.

کلاف نورد سرد: ۱.۲۶ میلیون تن تولید داشته که نسبت به گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

پلیت: ۱.۰۱ میلیون تن تولید شده که با افزایش ۲۰۰۰۰ تنی (۲.۰%) روبرو شده است.

سیم مفتول: ۱.۸۷ میلیون تن تولید داشته که کاهش ۱۱۰۰۰۰ تنی (۵.۶٪) را تجربه نموده است.

میلگرد: ۶.۱۹ میلیون تن میلگرد تولید شده که کاهش ۲۷۰۰۰۰ تنی (۴.۲%) را تجربه کرده است.

مجموع (همه پنج محصول اصلی): در کل تولید همه پنج محصول به میزان ۱۲.۰۸ میلیون تن بوده است که با کاهش ۳۷۰۰۰۰ تنی (۳.۰%) روبرو شده است.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن