رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت آهن خام صادراتی روسیه در طول هفته منتهی به پنجشنبه (۹ ژوئن) به دلیل تقاضای کم با کاهش مجدد همراه بود.

ارزیابی بازار آهن خام صادراتی روسیه

در روز پنجشنبه شاخص قیمت برای آهن خام با منگنز بالا صادراتی بندر اصلی مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع ۴۳۰ – ۴۴۰ دلار در هر تن فوب دریای سیاه تخمین زده شد که نسبت به قیمت ۴۴۰ – ۴۵۰ دلار به ازای هر تن در یک هفته قبل، کاهش یافته است.

در همین حال، در چین قیمت درخواستی برای آهن خام با مبدا روسیه با قیمت ۵۶۰ دلار در هر تن cfr برای حمل و نقل از دریای سیاه شنیده شد.

اگرچه نرخ دقیق حمل و نقل در زمان انتشار مشخص نبود، اما برآوردهای منابع بازار بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار در هر تن متغیر بود و با این حال، سطح قابل اجرا در چین حداقل ۳۰ دلار در هر تن کمتر برآورد شده است.

یکی از تاجران بین‌المللی در این باره گفت:

«خریداران چینی می‌ توانند قیمت آهن خام را تا جایی که می‌ خواهند کاهش دهند، زیرا روسیه جای دیگری برای فروش محموله های با حجم زیاد ندارد. بنابراین صادرکنندگان روسی باید یا کوره های خود را خاموش کنند یا به کاهش قیمت ادامه دهند».

آخرین قیمت پیشنهادی از روسیه به ترکیه ۴۸۰ دلار در هر تن cfr معادل حدود ۴۴۰ دلار در هر تن فوب شنیده شد اما برآوردها از سطح واقعی بازار ۴۶۰ – ۴۷۰ دلار در هر تن cfr یا ۴۲۰ – ۴۳۰ دلار در هر تن فوب یا کمتر را نشان می دهد.

در طول دوره ارزیابی هیچ گونه پیشنهاد جدیدی در ایتالیا شنیده نشد، در نتیجه در ۹ ژوئن شاخص هفتگی قیمت برای آهن خام وارداتی ۴۹۰ – ۵۰۰ دلار در هر تن cfr ایتالیا ارزیابی شد که تغییر چندانی نداشت.

در روز پنجشنبه شاخص قیمت برای آهن خام با منگنز کم صادراتی بندر اصلی مربوط به کشورهای مستقل مشترک المنافع ۴۸۰ – ۴۹۰ دلار در هر تن فوب دریای بالتیک ارزیابی شد که نسبت به قیمت ۴۹۰ – ۵۰۰ دلار در هر تن در هفته قبل و به دنبال روند نزولی در بازار دریای سیاه با کاهش همراه بود.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن