رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در منطقه ویژه خلیج فارس سرمایه گذاری کرد.


در راستای برنامه توسعه صنعت مناطق جنوبی و بر اساس طرح جامع فولاد کشور ، شرکت تجلی به همراه شرکت های معتبر دیگر در یکی از بزرگترین طرح های فولادی کشور با صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز مشارکت کرده اند .
شرکت تجلی در این طرح عظیم به عنوان یکی از سهام داران است .

منبع: روابط عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات