رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تلاشگران ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه در واحد احیاء مستقیم ۲، روز چهارشنبه ۸ تیرماه موفق شدند میزان تولید روزانه آهن اسفنجی را به ۹ هزار و ۷۶۰ تن برسانند.


تلاشگران ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه در واحد احیاء مستقیم ۲، روز چهارشنبه ۸ تیرماه موفق شدند میزان تولید روزانه آهن اسفنجی را به ۹ هزار و ۷۶۰ تن برسانند و رکورد قبلیِ ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری به میزان ۹ هزار و ۶۷۰ تن را ارتقا دهند.

همچنین در ادامه دستاوردهای تولید در گروه فولاد مبارکه، جهادگران واحد احیاء مستقیم سبای فولاد مبارکه نیز موفق شدند در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری با تولید ۴ هزار و ۹۵۲ تن آهن اسفنجی رکورد روزانه جدیدی را ثبت کنند و رکورد قبلی ۲۳ خردادماه سال جاری به میزان ۴ هزار و ۹۰۱ تن را ارتقاء بدهند.

پیش از این نیز تلاشگران فولاد مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه اردیبهشت‌ماه در واحد احیاء مستقیم ١ به میزان ٥٠١ هزار و ٣٩٠ تن(گذر از نیم میلیون تن) و در واحد احیاء مستقیم ٢ به میزان ٢٨١ هزار و ٨٩٠ تن، در مجموع با تولید ٧٨٣ هزار و ٢٨٠ تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید ماهیانه ناحیه آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه رقم بزنند.

منبع : ایراسین