رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

معاون وزیر صمت اعلام کرد: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی استان خراسان جنوبی، موفق به دریافت شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی و غیرفلزی، سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های قیمتی در منطقه مورد پیمایش شد که در مطالعات تکمیلی میزان و ذخیره ماده معدنی مشخص خواهد شد.


علیرضا شهیدی افزود: توسعه مناطق کم‌برخوردار، رونق بخشی به معادن، تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید معدنی، افزایش بازدهی و کاهش مؤثر زمین تبدیل کانسار به معدن بخشی از اهداف این پروژه بوده است.

وی یادآور شد: تربیت نیروی انسانی متخصص بخش معدن (زمین‌شناسی و اکتشاف) در مناطق هدف پروژه تحول و ایجاد تحرک در بخش خصوصی (جامعه مهندسان مشاور) در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و آزمایشگاه‌های علوم‌زمین از طریق برون‌سپاری فعالیت‌ها نیز از دیگر اهداف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی استان خراسان جنوبی به شمار می‌رود.

مطالعه زمین‌شناسی 15 هزار کیلومترمربع در خراسان‌جنوبی با 1500 میلیارد ریال اعتبار

معاون وزیر صمت بابیان این‌که این پروژه در مساحتی نزدیک به 15 هزار کیلومترمربع در خراسان‌جنوبی اجراشده است، توضیح داد: میزان سرمایه‌گذاری و منابع مالی اجرای این طرح در استان خراسان‌جنوبی در حدود هزار و 500 میلیارد ریال است و در این پروژه تعداد 60 ورقه-نقشه زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، اکتشاف سیستماتیک چهار لایه‌ای شامل فلزی، غیرفلزی، کانی قیمتی و عناصر استراتژیک تهیه خواهد شد.

افزایش 4 برابری دقت مطالعات زمین‌شناسی

شهیدی بابیان این‌که مقیاس، نحوه برداشت و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در این پروژه مطابق با استانداردهای جهانی بوده، اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور مقیاس یک پنجاه‌هزارم برای سه عنوان نقشه یادشده عملیاتی شد که البته با توجه به انتخاب این مقیاس، دقت مطالعات صورت گرفته نسبت به مقیاس ملی یکصدهزارم، 4 برابر بیشتر شده است.

وی یادآور شد: از نتایج دیگر این پروژه با توجه به برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در گستره موردنظر، تکمیل فاز شناسایی و پی‌جویی اکتشافی برای معرفی مناطق جدید امیدبخش معدنی است که تحولی چشمگیر در بخش معدن استان به همراه خواهد داشت.

کاهش زمان اجرای پروژه به حدود یک‌سوم نسبت به زمان قبلی

معاون وزیر صمت اضافه کرد: مدت‌زمان اجرای این پروژه از مهرماه 1400 به مدت 12 ماه برآورد شده که این بازه زمانی در مقایسه با روند انجام پروژه‌های قبلی به حدود یک‌سوم کاهش‌یافته و دقت مطالعات نیز به علت تغییر و تحول مؤثر در روش‌های برداشت صحرایی، آنالیز و تحلیل داده‌های تولیدشده و نظارت علمی برجا (در محل پروژه) دارای رکورد منحصربه‌فردی در کشور است.

شهیدی همچنین به ارائه دستاوردهای کمی پروژه تحول استان خراسان جنوبی پرداخت و گفت: این کلان پروژه با حضور نزدیک به 180 نفر از متخصصان و کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در منطقه، انجام 14 هزار کارشناس/روز مأموریت صحرایی انجام می‌شود و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی استان برای مشارکت و نظارت علمی درروند پیشرفت پروژه (تفاهم‌نامه و قرارداد با دانشگاه صنعتی بیرجند و دانشگاه بیرجند) محقق شده است.

استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی استان برای مشارکت و نظارت علمی درروند پیشرفت پروژه

وی برداشت 20 هزار نمونه زمین‌شناسی و اکتشافی برای شناسایی ذخایرمعدنی جدید در منطقه را از دیگر دستاوردهای مهم پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان خراسان‌جنوبی عنوان کرد و افزود: در این پروژه موفق به دریافت شواهدی از ذخایر جدید مواد فلزی و غیرفلزی، سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های قیمتی در منطقه مورد پیمایش شدیم که در مطالعات تکمیلی میزان و ذخیره ماده معدنی مشخص خواهد شد.

منبع : شاتا