رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

موجودی کویل نورد گرم فولادی چین در هفته منتهی به روز پنج شنبه (۲۸ ژوئیه) نسبت به هفته قبل حدود ۱۲۱۰۰ میلیون تن کاهش یافت.
فعالان بازار اعلام کردند کل موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای کارخانه های تولید کننده فولاد در چین تا تاریخ ۲۸ ژوئیه به ۳.۹۸ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان موجودی این محصول نسبت به هفته قبل حدود ۱۲۱۰۰ میلیون تن یا ۰.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین با توجه به داده های بررسی شده میزان موجودی کویل نورد گرم نسبت به سال قبل ۲.۱۵ درصد کاهش داشته است.
معامله گران اعلام کردند کل موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی در هفته منتهی به روز پنج شنبه (۲۸ ژوئیه) حدود ۲.۹۶ میلیون تن بود. باید توجه داشت که موجودی کویل نورد گرم در این انبارها نسبت به هفته قبل حدود ۱۲۴۰۰ میلیون تن یا ۰.۴۲ درصد افزایش داشت. این در حالی است که این موجودی نسبت به سال قبل ۳.۵۴ درصد کاهش داشت.
تحلیل گران بازار گزارش دادند موجودی کارخانه های تولید کننده فولاد در هفته منتهی به روز پنج شنبه (۲۸ ژوئیه) در مجموع به ۱.۰۱ میلیون تن رسید که نسبت به هفته قبل ۲۴۵۰۰ میلیون تن یا ۲.۳۶ درصد کاهش داشته و نسبت به سال قبل ۲.۱۴ درصد افزایش داشت.

منبع : آرتان پرس