رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس هیات مدیره انجمن فولاد استان آذربایجان شرقی می گوید: صنعت فولاد بدترین دوران خود را طی می‌کند.


کریم رحیمی با بیان اینکه در یک دهه اخیر از وارد کننده فولاد به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم، اظهارداشت: متاسفانه صنعت فولاد بدترین دوران خود را طی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار شاخصه‌هایی دارد که متاسفانه رعایت نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بورس کالا عملا نظام عرضه تولید و توزیع را به دست گرفته اسیت.
به گفته رئیس هیات مدیره انجمن فولاد استان آذربایجان شرقی، ۸۰ درصد واحدهای فولادی کشور در دست دولت است به طوری که تنها حلقه‌های انتهایی در دست بخش خصوصی است.
کریم رحیمی تاکید کرد: با ایجاد عوارض صادراتی عملا بازار را به دست روسیه دادیم و روسیه با دامپینگ، بازار را به‌دست گرفت و با این وضع واحدهای ذوب القایی تعطیل خواهند شد.