رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت زغال سنگ کک سازی در بحبوحه کاهش تولید توسط کارخانه های کک سازی و کارخانه های فولاد کاهش یافت.

کاهش تولید توسط کارخانه های کک سازی

قیمت زغال سنگ کک سازی در بحبوحه کاهش تولید توسط کارخانه های کک سازی و کارخانه های فولاد چین کاهش یافت. با این حال، از آنجایی که انتظار می‌رود برخی از کارخانه‌های فولاد چین این ماه تولید خود را از سر بگیرند، قیمت زغال سنگ ممکن است تثبیت شود.
به لطف کاهش شدید قیمت زغال سنگ کک سازی، زیان کارخانه های کک سازی بیشتر گسترش نیافته است. برخی از معامله گران کک را ذخیره کردند و به این ترتیب محموله های کک به میزان قابل توجهی بهبود یافت.
همچنین برخی از کارخانه های کک سازی کاهش در موجودی خود را گزارش کردند و قیمت کک را افزایش دادند.
در سمت تقاضا نیز، برخی از کارخانه های فولاد یکی پس از دیگری شروع به از سرگیری تولید کرده اند، بنابراین تقاضا برای کک ممکن است بهبود یابد.
با توجه به افزایش قیمت فولاد، از سرگیری تولید در برخی کارخانه‌های فولادسازی و همچنین کاهش موجودی برخی کارخانه‌های کک‌ سازی، انتظار می‌رود که قیمت‌های کک در کوتاه‌مدت بهبود یابد.

منبع : آرتان پرس