مجموع موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی و در داخل کارخانه های سازنده محصولات فولادی، نسبت به هفته قبل و سال قبل افت کرده است.

موجودی کویل نورد گرم فولادی چین

مجموع موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی و انبارهای سازندگان فولاد در چین تا روز پنج شنبه (۴ آگوست) به ۳.۹۲ میلیون تن رسید. این در حالی است که میزان موجودی این محصول نسبت به هفته قبل ۶۱۷۰۰ تن یا ۱.۵۵ درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی ها نشان داد میزان موجودی کویل نورد گرم فولادی چین نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲.۲۱ درصد افت داشته است.
فعالان بازار اعلام کردند میزان موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی چین تا روز پنجشنبه (۴ آگوست) حدود ۲.۹۲ میلیون تن بود. باید توجه داشت که میزان موجودی این محصول در انبارهای عمومی نسبت به هفته قبل ۴۵۳۰۰ تن یا ۱.۵۳ درصد کاهش داشته است. منابع خبری گزارش دادند که میزان موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ با کاهش ۴.۰۵ درصدی همراه بوده است.
همچنین تحلیل گران بازار گزارش دادند میزان موجودی کویل نورد گرم فولادی در داخل کارخانه های سازنده محصولات فولادی در روز پنجشنبه (۴ آگوست) به ۱.۰۰ میلیون تن رسید.
باید توجه داشت که میزان موجودی کویل نورد گرم نسبت به هفته قبل ۱۶۳۰۰ تن یا ۱.۶۱ درصد و نسبت به سال قبل ۳.۵۸ درصد افت کرده است.
میزان تغییرات موجودی کویل نورد گرم فولادی در انبارهای عمومی و انبارهای سازندگان محصولات فولادی از ۷ ژوئیه تا ۴ آگوست در جدول زیر آورده شده است.

منبع : آرتان پرس

مطالعه‌ی بیشتر: