جستجو

مهرداد فقیهیان، مدیرعامل این شرکت، ضمن تأیید این خبر، رکورد پیشین حفاری در این شرکت را مربوط به بهمنماه 98 و به میزان 6 هزار و 407 متر در ماه اعلام کرد.
وی افزود: همچنین در آخرین ماه از سال رونق تولید، کارکنان این واحد موفق شدند به رکورد جدید تولید 18 هزار و 900 تن آهک کلسینه با میانگین CO2 4.7 درصد دست یابند. کسب این موفقیت از زمان راه اندازی کورههای پخت آهک تاکنون بی سابقه بوده است.
وی افزایش بهره وری نیروی انسانی و تجهیزات و ظرفیت ایجادشده را از مهمترین عوامل کسب این موفقیتها برشمرد.

مطالعه‌ی بیشتر: