جستجو

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از انتظارات این است که وزیر صمت همراهی و هم فکری بیشتری با تشکل‌های صنعت و معدن کشور داشته باشند، دومین انتظار را تفکیک اختیارات عنوان کرد.


سید عبدالوهاب سهل آبادی درباره انتظار فولادی‌ها از وزیر صمت در دوره‌ جدید اظهارداشت: خانه صنعت و معدن کشور و انجمن‌های مربوط به خانه‌های صنعت و معدن به طور کلی مخالف تغییر وزیر بودند، ضمن اینکه فعالان صثنعتی و معدنی دنبال این هستند تا فاطمی امین، برنامه‌هایی را که برای جامعه صنعتی پیش بینی کردند، ادامه دهد.
وی گفت: بعضی از نمایندگان مجلس گله هایی از وزیر صمت داشتند اما در مجموع معتقدیم که در این فاصله یک ساله از نظر رشد اقتصادی در جامعه صنعتی موفق بوده‌ایم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از انتظارات از وزیر صمت این است که ایشان همراهی و هم‌فکری بیشتری با تشکل‌های صنعت و معدن کشور داشته باشند. تصریح کرد: امروز اگر خانه صنعت و معدن در استان‌ها و در کشور بحثی را مطرح می‌کنند یا موضوعی را دنبال می کنند، اکثرا موضوعاتی هستند که گریبان گیر تولیدکنندگان است، چون می‌دانید که تنها تشکل تخصصی صنعتی و معدنی، خانه صنعت و معدن است.
سهل آبادی در پایان در ارتباط با تفکیک اختیارات گفت: چون خانه‌های صنعت و معدن به مشکلات جامعه صنعت اشراف دارند، دبیرخانه ستادهای تنظیم بازار که یکی از ستادهای موفق این دولت بوده، بتوانند به بررسی و پالایش مهمترین مشکلات صنعتی کشور با هم فکری خانه صنعت و معدن بپردازند؛ پس تفکیک اختیارات یکی از انتظاراتی است که ما از وزیر صمت داریم و امیدواریم که به آن جامه عمل بپوشاند.

منبع: فولادبان