ادوین باسون، مدیر کل انجمن جهانی فولاد، تغییرات اقلیمی و جهت‌گیری جهان به سمت صنعت کربن‌زدایی به عنوان یک “بحث فراگیر” در تصمیمات سرمایه‌گذاری و جهت‌گیری سیاست‌ها در سال‌های آتی دارای نقشی کلیدی است.
سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید برای جایگزینی با صنعت فولادسازی کنونی باید ارزان‌تر، رقابتی و مهم‌تر از همه، قابل مقایسه باشد تا به‌کارگیری این صنعت برای کاهش تاثیرات آلوده‌کننده تولیدات کربنی تسهیل شود.

منبع: فولادبان