جزئیات معاملات ارز و سکه در بازار آزاد در هفته جاری مورد بررسی قرار گرفت. در مهمترین اتفاق هفته، نرخ دلار در بازار پس از یک شیب تند به سمت صعود، با کاهش قیمت مواجه و به کانال ۵۳ هزار تومانی بازگشت. درهمین حال سکه نیزبا یک افت شدید از ۳۸ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان تا پایان هفته رسید.

ریز معاملات روز شنبه ۰۶ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز شنبه، حول و حوش ۵۶ هزار و ۲۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۵۹ هزار و ۵۴۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۸ تومان اعلام شد.
سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار، به قیمت دو ‌میلیون و ۵۳۹ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار ۸۱۱ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز یکشنبه ۰۷ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز یکشنبه، حول و حوش ۵۸ هزار تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۵۹ هزار و ۱۱۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۸ تومان اعلام شد.
سکه امامی با افزایش یک میلیونی و ۶۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۲۲ هزار تومانی ، به قیمت سه ‌میلیون و ۳ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار ۸۱۱ دلار (روز گذشته) معامله شد.

ریز معاملات روز دوشنبه ۰۸ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز دوشنبه، حول و حوش ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۶۰ هزار و ۹۰۳ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۸ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش یک میلیونی و ۹۹۳ هزار تومانی، بر روی رقم ۳۲ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۹۸ هزار تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۷۴۹ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۱۲ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز سه‌شنبه ۰۹ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز سه‌شنبه، حول و حوش ۵۶ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۵۹ هزار و ۶۲۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۷۰ هزار تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۰۹ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز چهار‌شنبه ۱۰ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز چهار‌شنبه، حول و حوش ۵۴ هزار و ۶۳۰ تومان مبادله می‌شود. یورو نیز با حدود قیمت ۵۸ هزار و ۲۶۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۸ تومان اعلام شد.
از بازار سکه و طلا هم خبر رسید که سکه امامی با کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۲۲۹ هزار تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۵۷۱ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۴۱ دلار معامله شد.

ریز معاملات روزپنجشنبه ۱۱ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه، حول و حوش ۵۳ هزار و ۸۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۵۷ هزار و ۳۱۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۵ هزار و ۲۰۸ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش ۲۵۵ هزار تومانی، بر روی رقم ۲۸ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۴ هزار تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۴۶۹ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۳۲ دلار معامله شد.

منبع: فولادبان